تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب ( کد 15031453104)

تعريف خدمت:

افزايش يا کاهش ظرفيت قراردادي املاک غير مسکوني بر اساس مدارک ارائه شده ( با رعايت مفاد بند 19-4 آئين نامه عملياتي )

 

آدرس محل خدمت و روش ارائه خدمت : 

  • دفاتر ICT روستاها - به صورت حضوري و تعاملي
  • شعب امور شهرستانهاي شرکت آب و فاضلاب روستايي ( مطابق با آدرس درج شده در بخش تماس با ما)  - به صورت حضوري
  • بخش خدمات الکترونيک سايت شرکت به آدرس www.abfar-qazvin.ir - به صورت الکترونيکي و تعاملي

 

مدارک لازم:

- آخرين فيش پرداختي آب بهاء مصرفي

- پروانه بهره برداري

- مجوز افزايش يا کاهش ظرفيت قراردادي از مراجع ذيصلاح

 

هزينه هاي انجام خدمت:

ردیف نام شهرستان و بخش مبلغ كارشناسي تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب مبلغ يك متر مكعب آب  غير خانگي شماره شبای حساب بانک مرکزی
1 قزوين روستاهاي تعرفه شهري 220,000 342,000 IR220100004001118304021331
2 قزوين  بخش مركزي 220,000 342,000 IR220100004001118304021331
3 قزوين بخش الموت شرقي-غربي -طارم و كوهين 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
4 آبيك  بخش مركزي 220,000 285,000 IR220100004001118304021331
5 آبيك بخش بشاريات 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
6 تاكستان بخش مركزي 220,000 285,000 IR220100004001118304021331
7 تاكستان بخش اسفرورين-ضياءآباد و خرمدشت 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
8 البرز كليه بخشها 220,000 285,000 IR220100004001118304021331
9 بوئين زهرا مركزي 220,000 256,500 IR220100004001118304021331
10 بوئين زهرا (دشتابي -رامند و شال) 220,000 228,000 IR220100004001118304021331
11 آوج كليه بخشها 220,000 228,000 IR220100004001118304021331

مراحل انجام خدمت : 

شناسنامه خدمت:

 

 

فرم های مورد نیاز:

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاريخ بروزرساني: 1398/09/13