مشخصات اقليمي و جغرافيايي 

اطلاعات اين بخش شامل مشخصات طبيعي و تقسيمات كشوري در استان ، آب و هوا و محيط زيست مي باشد .

1-مشخصات طبيعي وتقسيمات كشوري دراستان: استان قزوين با مساحتي معادل 15805 كيلومتر مربع در حوزه ي مركزي ايران بين 48 درجه و 44 دقيقه تا 50 درجه و 51 دقيقه طول شرقي ازنصف النهار گرينويچ و 35 درجه 24 دقيقه تا 36 درجه و 48 دقيقه عرض شمالي نسبت به خط استوا قراردارد. اين استان از سمت شمال به استان هاي مازندران و گيلان ، از سمت غرب به استان هاي زنجان وهمدان ، از سمت جنوب به استان مركزي و از سمت شرق به استان تهران محدود مي باشد.
اين استان در دامنه ي جنوبي رشته كوه هاي البرز واقع شده كه به دليل داشتن ارتفاعات متعدد و بارندگي هاي متوسط از نقاط معتدل كشور به شمار مي آيد . مرتفع ترين كوه هاي استان «سياهلان،كي جگين، سفيدكوه و سياه كوه» بوده كه حداكثر ارتفاع در كوه هاي شمال سياهلان 4175 متر از سطح دريا مي باشد. محدوده ي مركزي و شرق استان را دشت تشكيل مي دهد كه شيب آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارد و در پائين ترين نقطه 1130 متر است.حداقل ارتفاع استان در شمال غربي و در بخش طارم سفلي وكناره هاي درياچه سفيدرود با ارتفاع 300 متر از سطح دريا است.
بر اساس آخرين وضعيت تقسيمات كشوري در پايان سال 1384 استان قزوين داراي 5 شهرستان (قزوين، تاكستان، بوئين زهرا ،آبيك والبرز) ، 24 شهر (قزوين، اقباليه، محمديه، الوند، محمودآباد نمونه، تاكستان، اسفرورين،ضياء آباد، خرمدشت، آوج، شال، دانسفهان، بوئين زهرا، رازميان، معلم كلايه، آبگرم ، آبيك، كوهين، بيدستان ، ارداق ، خاكعلي، نرجه ، سگز آباد وسيردان ) ، 19 بخش ، 46 دهستان و1209 آبادي مي باشد كه875 آبادي آن داراي سكنه و334 آبادي خالي از سكنه است.تغييرات ايجاد شده در تعداد آبادي هاي استان نسبت به سال هاي گذشته ناشي از اعمال مصوبات تقسيمات كشوري تا پايان سال1384، نتايج طرح اصلاح وبهنگام سازي پرونده ي آبادي ها در ارديبهشت و خرداد سال 1382 ونيز تغييرات حين اجراي سرشماري كشاورزي سال 1382 مي باشد.

2- آب وهوا : سيستم هاي هوايي مؤثر در استان عبارتند از: سيستم غربي و مديترانه اي كه بيش ترين عامل بارندگي در استان را تشكيل مي دهد و سيستم پر فشار شمال كه عامل سردي و رطوبت مي باشد.

در استان دو جريان باد وجود دارد :

جريان شمالي كه از شمال غرب در جهت جنوب شرق مي وزد و به باد (مِه)معروف است. جريان ديگر باد (شره) مي باشد كه از جنوب شرقي در جهت شمال غربي مي وزد .

آب هاي سطحي استان عمدتاً در دو حوزه ي آبريز جاري است.

حوزه ي آبريز شمالي (سفيد رود) وحوزه ي آبريز جنوبي (شور) .

3-شرايط اقليمي : تنوع اقليمي استان وقابليت هاي آبي و خاكي زمينه ي خوبي براي كشت انواع محصولات گرمسيري در منطقه ي طارم سفلي و رودبار الموت وساير محصولات سردسيري را در ديگر نقاط استان فراهم آورده است.
جنگل هاي استان در ارتفاعات 2 تا 3 هزار متري بخش الموت و طارم سفلي به صورت درختان پراكنده و نامنظم روييده كه ذخيره گاه ژنتيكي درختاني مانند ارش ، زالزالك، بلوط، گردوي وحشي، آلو جنگلي ، بادام كوهي و پسته ي وحشي مي باشد.

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی: 1397/04/19