((اهم اهداف شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين در راستاي تحقق شعار سال 1393 ))

اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملي و مديريت جهادي

  • به کارگيري قابليتهاي نرم افزارهاي موجود در راه اندازي امکانات مورد نياز شرکت
  • استفاده از قابليت سيستم اتوماسيون تحت وب شرکت در ايجاد وب سايت جديد شرکت
  • مکانيزه نمودن فرآيندهاي حضور وغياب با استفاده از قابليتهاي نرم افزاري اتوماسيون شرکت
  • ايجاد خدمات الکترونيک شرکت با قابليت درج مستقيم درخواستهاي ثبت شده در کارتابل کارکنان
  • ارسال پيامک بهاي آب مصرفي به مشترکين
  • راه اندازي سيستم قرائت مکانيزه در سطح کل استان
  • کاهش تعداد مامورين قرائت
  • افزايش سرعت ثبت و انتقال اطلاعات به سيستم
  • خريد سامانه هاي گندزدايي ساخت داخل کشور از قبيل الکتروليز نمک و نصب کلريناتورهاي محلول ساز پرکلرين به جهت حذف نيروي انساني آبدار در تزريق پرکلرين

ویرایشگر : فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/04/23