کتب و مقالات

 

کتب


1- اصول و کاربرد سیستمهای گیاهان آبزی در تصفیه فاضلاب (فناوری گیاه پالایی آبی)-جلد اول - مولفان: نسرین جوادی-علی بهبودی املشی

 


ليست مقالات شرکت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

 

ردیف

عنوان مقاله

سال انتشار

نوع انتشار

محل انتشار

نویسندگان

1

چالشهای پژوهش و راهکارهای آن

1383

ارائه شفاهی

همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب

سمیه ذوالقدر

2

چگونگی اجرای طرح مروجین بهداشت آب در روستاهای استان قزوین

1384

ارائه شفاهی

همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب

سمیه ذوالقدر

3

روابط عمومی صنعت آب و مدیریت خبر در بحران

1385

ارائه شفاهی

همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب

سمیه ذوالقدر

4

استخراج نقطه ابری و کاربرد آن در اندازه گیری آلاینده ها در آب

1386

چاپ

نشریه آب و محیط زیست

نسرین جوادی

5

بررسي عملكرد كنترل كيفي در تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي توسط تانكرهاي سيار آبرساني

1387

ارائه شفاهی

همایش کنترل کیفی-شیراز

نسرین جوادی- سمیه غیاثوند- معظمه مددی

6

بررسي، معرفي و شناخت روش هاي نوين و كاربردي تصفيه پساب هاي صنعتي

1388

چاپ

نشریه مهرآب

نسرین جوادی

7

شیوه های نوین گندزدایی آب آشامیدنی در مناطق روستایی

1388

چاپ

روزنامه ولایت قزوین

نسرین جوادی

8

مدیریت مصرف راهگشای عملی عبور از بحران خشکسالی

1388

ارائه شفاهی

همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب

سمیه ذوالقدر

9

کاهش نرخ رشد مطالبات آب بهاء با استفاده از راهکاری ارتباطی

1388

ارائه شفاهی

کنفرانس بین المللی مدیریت

سمیه ذوالقدر

10

پوشش محیط کار در کشورهای مختلف

1389

ارائه شفاهی

داخلی –کمیته بانوان  وزارت نیرو

سمیه ذوالقدر

11

اشتراک سازی تجارب مدیریتی در فرايند تدوین برنامه ریزی های بلند مدت شرکت آب و فاضلاب روستايی استان قزوين

1389

پوستر

کنفرانس بین المللی مدیریت

یوسف احمدی- سمیه ذوالقدر-محمد محمدعلیزاده

12

استفاده بهينه از بستر ارتباط شبكه اي يكپارچه در كنترل ومديريت شبكه و نرم افزار از راه دور

1389

پوستر

كنفرانس بين المللي مديريت

فاطمه حکاکیان- محمد محمدعلیزاده

13

معرفی و بررسی روش نوین تصفیه مغناطیسی آب و مکانیسم عملکردی آن

1390

چاپ

نشریه مهرآب

نسرین جوادی

14

معرفی و بررسی کاربرد فناوری نوین بیوفیلترها در حذف یون های فلزی از پساب های صنعتی و شهری

1390

چاپ

نشریه مهرآب

نسرین جوادی- علی بهبودی املشی

15

بررسی نقش تاثیرات عملکردی بیولوژیکی و شیمیایی تالاب های مصنوعی در تصفیه پساب ها و مکانیسم های موثر بر آن

1392

پوستر

همایش ملی بازیافت آب- دانشگاه تهران

نسرین جوادی- محمد محمدعلیزاده- قاسم نقدی- علی بهبودی املشی

16

بررسی مکانیسم های موثر در فرآیند نوین گیاه پالایی آبی توسط تالاب های مصنوعی

1392

پوستر

همایش ملی بازیافت آب- دانشگاه تهران

نسرین جوادی- محمد محمدعلیزاده- قاسم نقدی- علی بهبودی املشی

17

تاثير چشمگیرنگهداري و تعميرات بهره وردر شاخصهای نت درتاسيسات شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1392

پوستر

دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها

محمد محمدعلیزاده-حسین رجب پور-ابوالفضل سلطانشاهی

18

بررسی شاخص های نگهداری و تعمیرات و چگونگی زمان بندی بازدید دوره ای علمی توسط شاخص های دوره ای ذکر شده در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین

1392

پوستر

هشتمین کنفرانس نگهداری و تعمیرات

حسین رجب پور- ابوالفضل سلطانشاهی- محمد محمد علیزاده- قاسم نقدی

19

تاثیر نگهداری و تعمیرات بهره ور در بهبود قابلیت اطمینان تاسیسات شرکت آب و فاضلاب

1392

پوستر

کنفرانس مدیریت چالشها و راهکارها-شیراز

حسین رجب پور- محمد محمدعلیزاده

20

استفاده از منطق فازی در پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت هشتگرد و مقایسه آن با نقشه هم نیترات

1392

پوستر

کنفرانس آب،پساب و پسماند

فخرالدین آزاد شهرکی-محمد محمدعلیزاده

21

بررسی راهکارهای موثر در تامین حقوق شهروندی ذینفعان بیرونی و ایجاد قابلیت دسترسی آزاد و اطلاع رسانی مناسب خدمات دولتی با استفاده از خدمات الکترونیک (با تاکید بر فعالیت های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین)

1392

پوستر

سیزدهمین اجلاس آمبود زمان آسیایی

صدیقه رجبی- محمد محمدعلیزاده

22

پياده سازي مديريت آمار در شركت آب و فاضلاب روستايي استان قزوين

1392

پوستر

همایش روز آمار و برنامه ریزی

فاطمه حکاکیان- محمد محمدعلیزاده

23

تاریخچه آمار و روند توسعه آن همگام با رشد صنعت آب و برق

1392

ارسالی

همایش روز آمار و برنامه ریزی

مریم جلیلوند- فاطمه حکاکیان- محمد محمدعلیزاده

24

الگوریتم توزیع شده آگاه از انرژی برای کشف پارتیشن بندی و بازیابی اتصال در شبکه­های حسگر بی سیم

1392

چاپ

مجله محاسبات و مدلسازی ریاضی

محسن جهانشاهی-مینا مداح-نگین نجفی زادگان

25

تجربیات اولین پایلوت کشوری مطالعات کاهش آب بدون درآمد روستایی مجتمع آبرسانی رزجرد

1393

شفاهی

همایش سالانه معاونین بهره برداری شرکت های آبفا

محمد محمدعلیزاده- قاسم نقدی- علی موسی خانی

26

مستند سازی تجارب ارزشمند مدیریتی در حوزه روابط عمومی و آموزش همگانی

1393

ارائه شفاهی

همایش مدیران روابط عمومی صنعت آب

سمیه ذوالقدر

27

آسیب های شغلی زنان و راهکارهای ارتقاء سلامت آنان

1393

ارسالی

کنفرانس بین المللی ارتقاء سلامت زنان

محمد محمدعلیزاده- سمیه ذوالقدر

28

پهنه بندی خطر فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی با استفاده از (AHP) شهرستان بوئین زهرا

1394

شفاهی

همایش ملی تدبیر در توسعه استان چهارمحال وبختیاری

فخرالدین آزاد شهرکی-

29

Drughtand determining its period and its relationship to development

1394

شفاهی

همایش ملی تدبیر در توسعه استان چهارمحال وبختیاری

فخرالدین آزاد شهرکی

30

کاربرد GISدر پهنه بندی خطر فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه آب زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ناحیه مورد مطالعه (شهرستان بوئین زهرا)

1394

پوستر

سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق-ساری

فخرالدین آزاد شهرکی- محمد محمدعلیزاده- زین العابدین باجلوند- فاطمه حکاکیان

31

مکان یابی تصفیه خانه فاضلاب شهری با استفاده از روش تصمبم گیری سلسله مراتبی مثلث فولر از طریق GIS(مطالعه موردی:شهر خرمدشت)

1394

پوستر

سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق-ساری

فخرالدین آزاد شهرکی

32

پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت بوئین زهرا به کمک روش دراستیک و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

1394

پوستر

سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق-ساری

زین العابدین باجلوند -فخرالدین آزاد شهرکی- محمد محمدعلیزاده

33

بررسی آنالیز حساسیت روش دراستیک به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی محدوده آبخوان دشت بوئین زهرا

1394

پوستر

اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

زین العابدین باجلوند -فخرالدین آزاد شهرکی

34

انتخاب بهترین روش زمین آماری در محیط GISجهت پهنه بندی فشار

1395

چاپ

فصلنامه نقشه و اطلاعات مکانی گیلان

فخرالدین آزاد-محمدحسین ابوترابی-مصطفی پناهی-محمد علیزاده

35

مدیریت بهره برداری آبخوان و جلوگیری از آسیب دیدن شریانهای حیاتی

1395

چاپ

فصلنامه تخصصی پژوهشی آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

فخرالدین آزاد-محمد علیزاده-قاسم نقدی

36

مقایسه روشهای درونیابی جهت پهنه بندی فشار

1396

چاپ

فصلنامه تخصصی پژوهشی آب بدون درآمد و مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

فخرالدین آزاد-زین العابدین باجلوند-مرتضی زمانی-رضا محمدی فرد

37

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت مصرف آب  در مقابله با بحران

1396

پوستر

اولین همایش ملی مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد دانشگاه عباسپور

محمد رضا حسینی-فخرالدین آزاد- محمد حسین ابوترابی-محمد علیزاده

38

تامین منابع برای اجرای وظایف وابسته بر اساس همکاری سرویس دهنده ها در محیط رایانش ابری

1398

ارائه شفاهی

هفتمین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی تهران

فاطمه حکاکیان- مهدی ملامطلبی

    

 

ویرایشگر : فاطمه حکاکیان

تاریخ بروزرسانی:1398/09/13