Slide thumbnail
2 خرداد
عضویت کارمند شرکت آب و فاضلاب استان قزوین در شورای راهبری GIS صنعت آب و فاضلاب کشور

فخر الدین آزاد شهرکی، کارمند معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به عضویت شورای راهبری GIS صنعت آب و فاضلاب کشور انتخاب شد.


24 فروردین
عملیات تامین آب آشامیدنی در نقاط روستایی سیل زده استان قزوین ادامه دارد

به گفته معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین، عملیات تامین و توزیع آب آشامیدنی با استفاده از منابع تامین جایگزین در روستاهای سیل زده استان در جریان است.


24 فروردین
از عملکرد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین در حوزه سلامت اجتماعی تقدیر شد

با ارسال تقدیر نامه ای از سوی دکتر نوروزعلی علیخانی، معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دکتر نسرین جوادی، رییس اداره کنترل کیفی و آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین تقدیر شد.


2 خرداد
دومین آگهی مناقصه 98

فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 10/98 -05/98


25 اردیبهشت
فراخوان مزایده عمومي فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار شماره 01/98

فراخوان مزایده عمومي فروش مخازن هوایی فرسوده و خارج از مدار شماره 01/98


11 اردیبهشت
فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 01/98 -03/98 و مناقصه عمومی دو مرحله ای 04/98

فراخوان مناقصه های عمومي يك مرحله اي شماره 01/98 -03/98 و مناقصه عمومی دو مرحله ای 04/98


RSS