گالری تصاویر

 

 تجليل از فرزندان شاهد شرکت به مناسبت روز شهدا در سال1394

 

 

 تجليل از فرزندان شاهد شرکت به مناسبت روز شهدا در سال1394

 
 

تجليل از فرزندان شاهد شرکت به مناسبت روز شهدا در سال1394

 

تجليل از فرزندان شاهد شرکت به مناسبت روز شهدا در سال1395

 
 

  نامگذاري و افتتاح رسمي پروژه مجتمع آبرساني شهيد رجايي شهرستان آبيک در سال 1395

ویرایشگر: فاطمه فیضی

تاریخ بروزرسانی:1397/05/01