لیست مقالات ارائه شده

  • کاربرد GIS در پهنه بندي خطر فرونشست زمين در اثر برداشت بي رويه آب زيرزميني با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP ناحيه مورد مطالعه شهرستان بويين زهرا در کنفرانس ملي کاربرد سامانه اطلاعات مکاني در مديريت صنعت آب و برق سال 1394

 

 

  • انتخاب بهترين روش زمين آماري در محيط GIS جهت درون يابي فشار در فصلنامه اجتماعي- اقتصادي نقشه هاي اطلاعات مکاني- گيلان (سازمان برنامه و بودجه) سال 1395

 

تاریخ بروزرسانی:1397/04/31

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان