فهرست خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین

 

 

** کلیه خدمات ذیل در دفاتر پیشخوان دولت نیز ارائه می شوند. **

 1. واگذاری انشعاب آب (کد 15031452100)  
 2. واگذاری انشعاب فاضلاب (کد15031452101)  
 3. پاسخ به استعلام (کد 15031453101)  
 4. تغییر کاربری انشعاب (کد 15031453100)  
 5. تغییر مشخصات (نام،آدرس و ...) (کد 15031453102)  
 6. تغییر واحد مسکونی (کد 15031453103)  
 7. تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب (کد 15031453104)  
 8. تغییر قطر انشعاب (کد 15031453105)  
 9. تفکیک کنتور (کد 15031453106)  
 10. تغییر مکان وسایل اندازه گیری (کد 15031453107)  
 11. آزمایش کنتور (کد 15031453108)  
 12. تعویض کنتور(کد 15031453109)  
 13. نصب سیفون اضافی (کد  15031453110)  
 14. قطع موقت و وصل انشعاب (کد 15031453111)  
 15. جمع آوری یا ادغام انشعاب (کد 15031453112)  
 16. صورتحساب میاندوره (کد  15031453113)  
 17. بررسی صورتحساب (کد 15031453114)  
 18. اعلام کارکرد کنتور (کد15031453115)  
 19. مشاهده سوابق (المثنی و ...) (کد 15031453116)  
 20. امکان پرداخت صورتحساب (کد 15031453117)  
 21. پیشنهادات، انتقادات و بررسی شکایات (کد15031453118)  
 22. فروش آب تانکری (کد15031453119)  

 

مشترکين محترم مي توانند با ارسال شناسه قبض خود به سامانه پيامکي اين شرکت به شماره 10001523 و يا تماس تلفني با شماره تلفن 1523 در سراسر استان قزوين از آخرين وضعيت مبلغ مانده بدهي خود مطلع شده و نسبت به پرداخت آن از طريق همراه بانک ، درگاه اينترنتي و يا دستگاههاي ATM اقدام نمايند.

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاريخ بروزرساني:1397/05/08