فهرست خدمات الکترونیک شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین

 

 

** کلیه خدمات ذیل در دفاتر پیشخوان دولت نیز ارائه می شوند. **

 1. واگذاری انشعاب آب (کد 15031452100)  
 2. واگذاری انشعاب فاضلاب (کد15031452101)  
 3. پاسخ به استعلام مالکیت انشعاب آب (کد 15031453101)  
 4. تغییر کاربری انشعاب آب (کد 15031453100)  
 5. تغییر مشخصات مشترکین آب و فاضلاب (نام،آدرس و ...) (کد 15031453102)  
 6. تغییر واحد مسکونی (کد 15031453103)  
 7. تغییر ظرفیت قراردادی  (کد 15031453104)  
 8. تغییر قطر  (کد 15031453105)  
 9. تفکیک کنتور آب (کد 15031453106)  
 10. تغییر مکان کنتور آب (کد 15031453107)  
 11. آزمایش کنتور آب (کد 15031453108)  
 12. تعویض کنتور آب(کد 15031453109)  
 13. نصب سیفون اضافی فاضلاب (کد  15031453110)  
 14. قطع موقت و وصل انشعاب (کد 15031453111)  
 15. جمع آوری یا ادغام انشعاب (کد 15031453112)  
 16. تسویه حساب بدهی مشترکین آب و فاضلاب (کد  15031453113)  
 17. درخواست بررسی صورتحساب مشترکین آب و فاضلاب (کد 15031453114)  
 18. اعلام کارکرد کنتور (کد15031453115)  
 19. مشاهده سوابق صورت حساب ها و پرداختی های مشترکین آب و فاضلاب (کد 15031453116)  
 20. امکان پرداخت صورتحساب (کد 15031453117)  
 21. بررسی پیشنهادات حوزه آب و فاضلاب (کد15031949000)  
 22. فروش آب تانکری (کد15031453119)  

     23.اطلاع رسانی قطعی آب (15031947000)      

   24.رسیدگی و رفع مشکلات ناشی از حوادث آب و فاضلاب (15031946000)  

    25.پاسخگویی به شکایات مرتبط با آب و فاضلاب (15031948000)  

 

مشترکين محترم مي توانند با ارسال شناسه قبض خود به سامانه پيامکي اين شرکت به شماره 10001523 و يا تماس تلفني با شماره تلفن 1523 در سراسر استان قزوين از آخرين وضعيت مبلغ مانده بدهي خود مطلع شده و نسبت به پرداخت آن از طريق همراه بانک ، درگاه اينترنتي و يا دستگاههاي ATM اقدام نمايند.

 

ویرایشگر:نگین نجفی زادگان

تاريخ بروزرساني:1397/05/08