پرشسنامه سنجش رضايت ارباب رجوع از خدمات

نام دستگاه: تاریخ:


شهروند گرامي خواهشمند است با اعلام ميزان رضايت خود از هر يک از محورهاي ارائه شده در اين پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعايت حقوق شهروندي ياري فرماييد. با تشکر


جنسیت: سن: تحصیلات: شغل:


برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟ دفعات مراجعه برای دریافت خدمت در سال جدید؟ردیف

محور سنجش

پرسش

سطح رضایت

1

2

3

شفافيت فرآيندي

نحوه اطلاع رساني درباره مراحل انجام کار

نحوه اطلاع رساني درباره مدارک مورد نياز براي ارائه خدمت

انجام کار بر اساس ضوابط اداري و عدم دخالت قضاوت هاي شخصي

4

5

6

7

پاسخگویی و مسئولیت پذیری

نحوه رفتار و راهنمايي و پاسخگويي مسئول مربوطه

امکانات رفاهي و فضاي ارائه خدمت

به موقع بودن و شفاف بودن رسيدگي به شکايات، نظرات و پيشنهادهاي شما

راهنمايي و پاسخگويي کارکنان و پي گيري وضعيت درخواست ها


8 تسلط بر فرآيند دقت کارمند در انجام کار به گونه اي که نياز به دوباره کاري نباشد

9

10

11

زمان فرآيند

تعداد دفعات مراجعه به سازمان براي دريافت خدمت

تعهد و پايبندي دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم رسيد خدمت

ميزان مراجعه به قسمت ها و بخش هاي مختلف براي دريافت خدمت

12

13

14

15

نظام مند بودن فرآيند

نظم، ترتيب و سهولت دسترسي به افراد و امکانات براي دريافت خدمت

دريافت يکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونيکي يا حضوري در هنگام مراجعه توسط دستگاه

ارائه چندباره اطلاعات يا اطلاعات تکراري (نظير کپي شناسنامه، کارت ملي و ...) به بخشهاي مختلف

احساس نياز به سفارش و توصيه هاي غيرقانوني براي دريافت خدمت

16 کليت فرآيند احساس رضايت از خدمت دريافت شده

چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام کار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد: